Platform Weert in Beweging werkgroepen - Bewustwording

Beweeg-sport-zorgaanbod etc. in kaart brengen en bewustwordingscampagnes

Probleemstelling: Nieuwe richtlijnen zoals de WHO beweegrichtlijn en de Gezondheidsraad voedingsrichtlijn zijn te weinig bekend bij de Weerter bevolking. Tevens wil deze werkgroep de Weerter bevolking op de hoogte houden over de activiteiten die voortvloeien uit de werkgroepen van Platform Weert in Beweging en de activiteiten van de sportverenigingen op Beweegnet.

Aanpak: Up to date houden van www.beweegnet.nl/weert, elke maand een nieuwsbrief naar betrokkenen, elke maand een gezondheidsthema uitgewerkt en twee keer per jaar een huis en huis krant Weert in Beweging en 1 x per jaar het Lifestyle Magazine Weert in Beweging.

In 2016 is als speerpunt gekozen om de strijd aan te gaan tegen overgewicht in Weert. Over dit thema wordt dan ook primair gecommuniceerd via de nieuwsbrieven en de Stadskrant Weert in Beweging en Lifestyle Magazine Weert in Beweging.

Deze projecten maar ook de Stadsagenda Weert in Beweging geven gedurende een jaar lang een gezicht aan Weert in Beweging voor de heel Weert. Iedereen die wat te bieden heeft op het gebied van sport, bewegen, zorg, cultuur, preventie en noem maar op kan hier een boodschap of aanbod in kwijt. Een prachtig platform van Weert in Beweging.

Vanuit de vijf ringen sport-zorg-onderwijs-bedrijven-overheid is een samenwerking waardoor iedere ring input aanlevert.

WERKGROEP

John van Heel
Life Style Vitae

Esther van den Bor
Punt Welzijn

Cindy Denessen-Bastiaans
Weert media Groep

Platform Weert in Beweging submenu