Sportakkoord Planning en contact

November 2019:
Aanstelling onafhankelijk sportformateur en Adviseur lokale sport

December 2019:
Voorbereidingen omtrent start proces

20 januari 2020:
Eerste bijeenkomst

7 februari 2020:
Tweede bijeenkomst

Februari en maart 2020:
Opstellen concept Weerter Sportakkoord

16 maart 2020:
Definitief vaststellen en ondertekenen Weerter Sportakkoord

April 2020:
Aanvraag uitvoeringsbudget

Contact
Wil je meer weten over het sportakkoord? stuur dan een e-mail naar sportakkoord@weert.nl.

Sportakkoord Weert

Sportakkoord submenu