Platform Weert in Beweging werkgroepen

In mei 2012 is deze start notitie gepresenteerd, waarin de achtergrond, visie en doelstellingen te lezen zijn.

Het platform is onderverdeeld in 5 ringen


5 ringen: Zorg & Welzijn, Onderwijs, Bedrijven, Overheid en Sport

De volgende werkgroepen zijn actief:

  • Bewustwording
  • Jeugd in Beweging
  • Bedrijven in Beweging
  • Zorg & Welzijn in Beweging
  • Open Club

In 2014 is het visie document Platform Weert in Beweging 2014 herschreven en wordt momenteel nog gebruikt.

STUURGROEP

John van Heel
Life Style Vitae

Esther van den Bor
Punt Welzijn

Niels Peulen
Punt Welzijn

Monique Poell
Gemeente Weert

Juliette Kruijen
GGD

Cees Kersten
Weerter Sport Raad

Cindy Denessen-Bastiaans
Weerter Sport Raad en Weert Magazine

Platform Weert in Beweging submenu