Platform Weert in Beweging werkgroepen - Jeugd

Probleemstelling: Teveel jeugd op voortgezet onderwijs stopt met sporten, is te weinig of geheel niet actief of vindt de weg naar het reguliere sportaanbod niet.

Aanpak: Vanuit de visie dat een actieve jeugd voorwaarde is om maatschappelijk iets te bewerkstelligen aan preventieve gezondheid en persoonlijke verantwoordelijkheid en de wetenschap dat 60 minuten bewegen per dag de beweegnorm voor de jeugd is, is platform Weert in Beweging gestart met de werkgroep ‘Jeugd in beweging’. Doelstelling is om samen met alle partijen die betrokken zijn bij bewegen voor de jeugd een beweegaanbod te creëren dat er voor zorgt dat steeds meer jongeren in de regio deze norm behalen. Primair via het voorgezet onderwijs, maar later ook lagere scholen. In maart 2013 is een aanvraag gedaan voor de Sportimpuls subsidie om samen met de VO scholen de inactieve en te weinig actieve jeugd in beweging te krijgen. In juni is deze subsidie toegekend en in september is met de voorbereidingen begonnen.

Het project Jeugd in Beweging Weert sluit aan op de activiteit Alle Leerlingen in beweging/VMBO in beweging, op de Sportimpuls menukaart. Doel van het project is om non-actieve leerlingen te stimuleren om (meer) te gaan bewegen. Een projectgroep (vertegenwoordigers van VO Scholen, Welzijn (Punt Welzijn, hoofdaanvrager), Sportverenigingen, Platform Weert in beweging, Weerter Sportraad en GGD)is samengesteld. Naar aanleiding van een onderzoek is gebleken dat meer dan 50% van de brugklassers onvoldoende op de hoogte is van het bestaande sport en beweegaanbod. Daarnaast is 10% van de brugklassers inactief (doelgroep project).

Doelstellingen:

  • Minimaal 10 % van de leerlingen in het voorgezet onderwijs doen ervaring op met meerdere sport- en beweegactiviteiten en zijn fysiek actiever op korte en lange termijn. 
  • Inactieve en te weinig actieve leerlingen motiveren deel te nemen aan bestaande sport activiteiten 
  • Bestaand beweeg- en sportaanbod beter onder de aandacht brengen van inactieve leerlingen en ouders van inactieve leerlingen 
  • Nadat de interventie heeft plaatsgevonden kennen 15% van de leerlingen die inactief zijn, één of meerdere sportaanbieders. 
  • Daar waar noodzakelijk, extra sport- en beweegaanbod ontwikkelen wat aansluit op de behoeften van de jeugd. 

Daarnaast zal het project een 0-meting verzorgen. Vanuit deze 0-meting zullen alle deelnemers aan het project vastgesteld worden. Als eerste zal de focus liggen op het verbeteren van de communicatie van het bestaande sport- en beweegaanbod en het leiden naar het bestaande beweegaanbod (diverse tools worden ingezet, bijvoorbeeld motivatiegesprekken, verbeteren van communicatiefaciliteiten op scholen enz.). Vervolgens zal er een meting plaatsvinden waarin er gekeken wordt naar de behoefte aan ontwikkeling van (extra)sport- en beweegaanbod (1-meting). Naar aanleiding van deze meting zal er (extra) sport- en beweegaanbod worden gecreëerd.

Stay Vital Weert

Jongeren actief voor jongeren!

Stay Vital is een idee vanuit Life Style Vitae Leefstijlclub in samenwerking met een aantal jongeren. Achterliggende gedachte is om een community van jongeren te bouwen in de regio, van waaruit bewustwordingsactiviteiten op het gebied van gezond bewegen en gezond eten en sportieve activiteiten worden georganiseerd, voor en door jongeren zelf. De doelgroep is jongeren van het voortgezet onderwijs.

Doelstellingen:

Primaire doelstelling is bewustwording ontwikkeling gezonder leven onder de jeugd (doelgroep: tieners). Met Stay Vital vormen we een platform van jongeren vanuit verschillende gelederen die een stem krijgen en zelf aan de slag gaan. Jongeren actief voor jongeren dus.

Voor en door jongeren!
Jongeren worden uitgenodigd om deel te komen nemen in Stay Vital bijeenkomsten waarin informatie wordt verstrekt over gezond bewegen en vitale voeding, maar waarin ook brainstorm sessies plaatsvinden welke challenge activiteiten opgezet kunnen worden (zoals voetbal toernooi, Panna, bootcamp, calisthenics, enz.) voor jongeren en hoe inspiratie informatie vertaald moet worden naar de doelgroep. Jongeren die een rol willen spelen en naar de bijeenkomsten komen ontvangen een Stay Vital pas, waarmee ze van verschillende voordelen kunnen genieten. Life Style Vitae Leefstijlclub biedt de deelnemende jongeren 50% voordeel op de deelname kosten aan sport- en fitness activiteiten. Aan lokale ondernemers en verenigingen wordt gevraagd welk voordeel hun kunnen bieden.

WERKGROEP

Maud Vermeulen
Het College

Ted Altena
AV Weert

Niels Peulen
Punt Welzijn

John van Heel
Life Style Vitae

Cees Kersten

Carla Maessen
GGD


Op dit moment zijn de volgende partijen betrokken bij Stay Vital;

John van Heel
Life Style Vitae Leefstijlclub

Marjo Daniels
SMKK (Stichting Meer Kleur en Kwaliteit)

Karin Duysters
Jongeren vereniging KPJ Limburg

Niels Peulen
Punt Welzijn

Floor Schoenmakers
EMS Communications

Platform Weert in Beweging submenu