Nieuws WEERTER SPORTRAAD IN BEWEGING!

gepubliceerd op: 09-07-2015 08:35

De Weerter Sportraad laat de stem van sportbestuurder en sporter horen bij het nastreven van een breed gedragen sport- en beweegbeeld. Tevens behartigt de WSR het individuele en gemeenschappelijke belang van aangesloten sportverenigingen en hun sporters. In de praktijk betekent dit dat de WSR zich o.a. bezig houdt met het stimuleren van lokaal sportbeleid dat er naar streeft om inwoners van alle leeftijden te laten bewegen op hun eigen prestatieniveau, in goede en laagdrempelige omstandigheden. Voor iedereen toegankelijk. Een goed voorbeeld is de Easy Sport Pas die momenteel beschikbaar is voor een grote groep mensen die weer willen starten met sporten en bewegen. Tevens is het uitwisselen van informatie en het professionaliseren van overleg en samenwerking tussen verenigingen, gemeentelijke overheid en andere belanghebbenden een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst.

Na een tweejarige periode als voorzitter van de Weerter Sportraad heeft Ed Snaphaan vanaf juli 2015 zijn werkzaamheden neergelegd. Wij willen hem bedanken voor zijn positieve inzet gedurende zijn bestuurstermijn bij de Weerter Sportraad. Zijn portefeuille wordt momenteel waargenomen door secretaris Cees Kersten.

Gelet op deze en toekomstige ontwikkelingen waarbij verenigingen meer samen moeten gaan werken om een gezonde structuur te behouden zijn wij op zoek naar uitbreiding in ons bestuur om een nog breder draagvlak met daadkracht te krijgen. Wij zoeken daarom enthousiaste en sportieve kandidaat-bestuursleden die met ons de schouders onder bovengestelde doelstelling willen zetten. Kom nader kennis maken met ons en onze plannen!

Voor meer informatie kijk op www.weertersportraad.nl en neem gerust contact met ons op via bestuur@weertersportraad.nl

terug naar overzicht