Nieuws Klankbordgroep bijeenkomst Sport- en Beweegbeleid 2.0 Weert

gepubliceerd op: 05-12-2015 10:48

Eind november is de klankbordgroep Sport en beweegbeleid 2.0./ Weert in Beweging samengekomen. Doel  van het overleg is om te achterhalen of de stuurgroep Weert in Beweging op de goede weg is met het uitvoeren van alle projecten op het gebied van sport en bewegen. Sinds korte tijd zijn de klankbordgroepen van Sport en beweegbeleid 2.0 en Weert in Beweging samengevoegd. Aan de hand van stellingen is gediscussieerd:

  1. Weert wil JOGG-gemeente worden. Onzin, dit stempeltje voegt niets toe.

  2. Het project Iedereen Kan Sporten zorgt, dat alle mensen in Weert met een beperking gaan sporten/bewegen: de komst van een beweegmakelaar is niet nodig

  3. Weert heeft de potentie Blue Zone stad te worden: onmogelijk door uitstoot stikstof, ammoniak en “achtertuin” Roergebied.

  4. De bewustwordingscampagne om actiever en gezonder te leven in Weert heeft volstrekt geen zijn.

  5. Sport- en beweegaanbod in traditioneel verenigingsverband is een achterhaalde en te zeer gesloten organisatievorm.

De discussie was leerzaam en leverde nieuwe informatie op voor de aanwezigen: de gemeente Weert wil graag in 2016 JOGG-gemeente worden. Onderzocht wordt of hierin regionaal kan worden opgetrokken.

Iedereen Kan Sporten is voor de 2de lijns-zorg. Er komt een beweegmakelaar voor de 0ste en 1ste lijn. Deze persoon is verbinder tussen instituten en vraag en aanbod van sport.

Met betrekking tot de Blue Zone Stad gaat het om 9 pijlers. Gekeken wordt o.a. naar leefpatroon (hebben van vrienden en sociale contacten), eetgewoontes,  beweeggewoontes etc. Grond en lucht is geen parameter.

Bewustwordingscampagne alléén heeft geen nut. Is wel essentieel onderdeel van meerdere stappen. Prima, dat heb blad en boekje huis aan huis wordt verspreid. Ligt ook bij de dokter.

Het verschijnsel ‘vereniging” is niet achterhaald. De mensen die daar ‘iets’doen, doen  ‘iets’. Dit is waardevol. Hiernaast óók verenigingen proberen meer ‘open’ te krijgen (maatschappelijke verantwoordelijkheid)  en daarnaast óók aandacht hebben voor andere initiatieven (callestenic’s etc.).

terug naar overzicht