Nieuws Burgemeester en wethouder Weert behalen 10.000 stappen per dag!

gepubliceerd op: 03-07-2014 11:13

Op 27 april lanceerde burgemeester Heijmans van Weert de ‘Samen Actief – Elk dagdeel in beweging’ campagne van Platform Weert in Beweging en partners. Deze bewustwordingscampagne is bedoeld om Weertenaren te stimuleren elk dagdeel een beweegmoment toe te voegen.

Langdurig zitten en inactiviteit überhaupt, zijn primaire oorzaken van de overgewicht en diabetes epidemie, die ook onze jeugd keihard raakt. De EU commissie praat van een inactiviteitspandemie welke gevolgd wordt door een obesitas en diabetes epidemie. In het ‘Global Action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020’ (Wereld actie plan voor de preventie en controle van chronische ziekten 2013-2020) waarschuwd de WHO (World Health Organisation) dat momenteel al 36 miljoen van de 57 miljoen sterfte gevallen toe te schrijven zijn aan chronische ziekten en dat dat, als er niet wordt ingegrepen in 2030 van 36 miljoen stijgt naar 55 miljoen sterfte gevallen. Het doel van het actieplan van de WHO is het verminderen van de te voorkomen chronische aandoeningen en het vroegtijdige sterfte aantal door chronische aandoeningen. In Weert is Platform Weert in Beweging ingehaakt om dat doel hier in Weert ook te bereiken.

Sinds 2012 wordt vanuit Platform Weert in beweging gewerkt in werkgroepen om jeugd, volwassenen, bedrijven, mensen met een beperking en senioren meer in beweging te krijgen in Weert. Ook de gemeente Weert zet zijn pijlen op een gezonder en vooral actiever Weert, door samen met de zogenaamde 5 ringen (onderwijs, sportsector, bedrijven, zorg- en welzijn en lokale overheid) de nieuwe Sport- en beweegbeleid 2.0 nota op te stellen.

De bewustwordingscampagne die startte op de 27e april heeft al een uitermate positief effect gehad op het bewustzijn in Weert over bewegen. In de afgelopen jaren lag de focus met name op sport, nu is steeds meer duidelijk dat elk dagdeel bewegen cruciaal is voor een goede gezondheid en zien we letterlijk al veel meer mensen buiten wandelen, fietsen, lunchwandelen en sporten in de parken.

Burgemeester en wethouder als role model

Burgemeester Jos Heijmans en wethouder Frans van Eersel vonden het een goed idee om als role model op te treden, zij committeerden zich aan een maand lang, gemiddeld per dag, 10.000 stappen, het aantal stappen die we eigenlijk allemaal dagelijks dienen te maken om ons lichaam gezond te houden. Met behulp van een beweegmonitor werden hun dagelijkse stappen gemeten en beiden zijn met vlag en wimpel geslaagd. De burgemeester behaalde in mei 312200 stappen, wat neerkomt op gemiddeld per dag, 10.407 stappen. Wethouder van Eersel topte dat met 317076 stappen in de maand mei, per dag dus 10.569 stappen. Beiden verdienen een dikke pluim voor hun voorbeeldig beweeg- en sport gedrag.

Als alle Weertenaren het goede voorbeeld zouden volgen van de burgemeester en wethouder, dan zouden we niet alleen het aantal vroegtijdige sterfte gevallen significant verminderen, ook overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten en een aantal vormen van kanker zouden significant verminderen. Bovendien zouden rugklachten, blessures, oververmoeidheid, depressie en botbreuken flink afnemen en zouden mensen cognitief beter gaan functioneren, op de werkplek, maar ook in zorgtehuizen bv..

Weert, eerste Blue Zone stad van Nederland

Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. De burgemeester en wethouder geven het goede voorbeeld, maar er heerst nog een chronische tekort aan bewustzijn over de ernst van de situatie en wat we onze jeugd meegeven. De eerste Blue Zone stad van Nederland te worden begint bij de krachten bundelen. Meer dan 50 bedrijven en instanties en al meer dan 100 Weertenaren hebben zich al gemeld als ambassadeur van Weert in beweging (dat kan op www.beweegnet.nl/weert). Zij ondersteunen de bewustwordingscampagne, die nog heel 2014 zal duren.

Iedereen die een steentje bij wil dragen aan de missie om van Weert de eerste Blue Zone stad van Nederland te maken, start zelf eens met 10 minuutjes extra bewegen per dagdeel. En als je al gemiddeld boven de 20 minuten per dagdeel bewegen zit, kijk eens wie je hierin af en toe mee kan nemen en schrijf vooral in als vriend of ambassadeur van Weert in beweging op www.beweegnet.nl/weert.

 

Informatie:

John van Heel Platform Weert in Beweging info@beweegnet.nl www.beweegnet.nl/weert

 

 

 

 

terug naar overzicht