Nieuws Gratis lezing: Weert in Beweging en Positieve Gezondheid!

gepubliceerd op: 10-10-2019 19:30

Deze lezing is de eerste in een reeks van 10 lezingen, die het komende hhalf jaar gepland staan, over positieve gezondheid.

In deze eerste lezing van Platform Weert in Beweging met het thema Weert Positief Gezond zal er aandacht zijn voor:

  • Missie, visie en doelstellingen Platform Weert in Beweging 2020-2023
  • Gedachtegoed Positieve Gezondheid
  • Pijler Lichaamsfuncties binnen het model Positieve Gezondheid

Paul Broens zal u op een enthousiaste en interactieve wijze meenemen in dit verhaal en dit alles onder zijn motto “Samen weten we het meest”.

Paul is actief als Lid van de stuurgroep Platform Weert in Beweging, ambassadeur Positieve Gezondheid, fysiotherapeut en register consultant Duurzame Inzetbaarheid.

31 oktober: 19.30 uur, Houtstraat 10

De lezing wordt gepresenteerd door Paul Broens

Deelname is geheel gratis: reserveren via info@weertinbeweging.nl

terug naar overzicht