Nieuws UITNODIGING PROFESSIONALS: SYMPOSIUM 'POSITIEF GEZOND WEERT' OP 3 OKTOBER

gepubliceerd op: 02-08-2019 16:14

SYMPOSIUM - ‘Positief Gezond Weert 2019’

3 oktober: 15.00 uur tot 17.00 uur

Keenterhart Weert

‘Positief Gezond Weert 2019’ is een programma van platform Weert in Beweging, waarin inwoners van Weert, professionals en organisaties gratis in kunnen haken in het Positief Gezond Weert programma. Gezonder leven en een gezonder toekomst perspectief! Dat is de doelstelling en de missie van het project Positief Gezond Weert. Tevens willen de initiatiefnemers van Platform Weert in Beweging aandacht vestigen op de positieve elementen van de Positieve Gezondheid visie, ontwikkeld door Machteld Huber.

Bewustwording beweging, suiker en Positieve Gezondheid

Niet alleen bij de inwoners van Weert kunnen deelnemen (aan een gratis 20 weken programma en 10 thema bijeenkomsten), ook bij professionals binnen de 5 ringen (overheid, onderwijs, bedrijven, sportsector en zorg- en welzijn), werknemers binnen bedrijven, instellingen en partners van Samen Positief Gezond Weert nodigen wij van harte uit. Parallel aan het programma voor consumenten wordt namelijk een bewustwordingscampagne samengesteld voor professionals zoals huisartsen, praktijk ondersteuners, leerkrachten, fysiotherapeuten, P & O medewerkers, bedrijfsartsen, zorg- en welzijn organisaties, ambassadeurs en vrienden van het platform, sportaanbieders, enz. De professionals krijgen een kennis update over de meest recente en wetenschappelijk onderbouwde leefstijl- en gezondheid richtlijnen en over Positieve Gezondheid. Tevens krijgen ze tools aangereikt om de materie bij de achterban onder de aandacht te brengen.

Het programma omvat 3 primaire thema’s;

  • Gezond bewegen
  • Beperken van suiker
  • Positieve Gezondheid

Symposium op 3 oktober en gratis bewustwordingspakket

Op 3 oktober vindt het symposium ‘Positief Gezond Weert 2019’ plaats, voor geïnteresseerde Weertenaren en professionals. Professionals die deelnemen, ontvangen tijdens het symposium tevens gratis het bij het programma behorende bewustwordingspakket Positief Gezond Weert.

Dit Positief Gezond Weert pakket bevat:

  • 3 posters, een over bewegen, een over voeding en een over Positieve Gezondheid
  • 100 A5 kaarten over de 3 thema’s, met inspirerende triggers

Het gratis symposium vindt plaats op donderdag 3 oktober, bij Keenterhart, van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Een plek reserveren kan al via info@weertinbeweging.nl

terug naar overzicht